Начало

Сайтът „Economy & Time (www.economy-time.com) предлага  анализи и прогнози за развитието на икономиките в България и страните в Европейския съюз.

Проучванията, които предлагаме осигуряват:

● панорамна картина на динамиката на процесите в българската и европейската икономика

● макроикономически анализ на сектори и отрасли

● годишни, тримесечни и месечни прогнози за икономическия растеж

● анализ на структурните и финансови дисбаланси на отраслите

● анализ на наличието на компресия на стойност, чрез трансфер на скрита стойност по отрасли

Анализите и прогнозите се основават на информация предоставена от:  Националния статистически институт на България и Евростат 

Вижте нашите ПРОДУКТИ.

Карта на сайта