За сайта

Собственик и управител на сайта „Economy & Time” е
Атанас Николов Николов – доктор по икономика


Започва кариерата си като икономически радио журналист, след което е университетски преподавател по икономика. От 1992г. преминава в банковия сектор. В продължение на 18 години работи в кредитирането на Обединена българска банка: Мениджър „Анализатори“ - Кредитен център „Малък,среден и микробизнес и международни програми“;  Директор „Кредитни отношения с клоновете“;  Директор „Кредитиране“. От 2010г. е Главен анализатор при Главен икономист на банката.

Неговите анализи, като част от общия пакет на ОББ са публикувани в платформите на:

THOMSON REUTERS              - www.thomsonreuters.com

STANDART & POORS CAPITAL IQ        - www.capitaliq.com

ISI EMERGING MARKETS            - www.securities.com

FACTSET                    - www.factset.com

Публикациите в тези платформи са:

Отраслов икономически анализ България 2001 – 2010
Макроикономически анализ на сектори и групи отрасли България – по тримесечия и годишен
Прогноза за икономически растеж България – общо икономиката и отрасли
Финансов анализ на отрасли България – прогноза по тримесечия
Дисбаланси (структурни и финансови) на отрасли България – прогноза по тримесечия
Парични потоци на отрасли България – прогноза по тримесечия

Тези анализи се ползват от:  академични институции; фондове за управление на активи; търговски камари и асоциации; брокери и дилъри на ценни книжа; търговски банки; консултантски фирми; корпорации; посолства и консулства; държавни институции; инвестиционни поделения на търговски банки; инвестиционни компании; правни и счетоводни фирми; частни лица.

От м.март 2014 Атанас Николов напуска екипа на ОББ и създава сайта „Economy & Time”.

Тримесечни и годишни прогнози и анализи по изброените теми, както и новият продукт – Компресия на стойността по отрасли , могат да бъдат намерени в сайта „Economy & Time” – www.economy-time.com 

От Януари 2016 Economy & Time предлага месечни прогнози за икономическия растеж в ЕС.

От м. Юни 2018 сайтът Economy & Time  предлага нов продукт:
„Европейски Съюз – принос за икономическия растеж (общо и по страни)“.
Анализът е по тримесечия и се базира на отчетни данни, предоставени от
Евростат.

Атанас Николов е магистър по индустриален мениджмънт и доктор по икономика.

Карта на сайта