Отстъпки

Отстъпки

 Продуктите на категориите:
- Макроикономически анализ на сектори и групи отрасли“;
- Финансов анализ на отрасли;
- Дисбаланси и парични потоци на отрасли;
- Компресия на стойността по отрасли;
- Икономически растеж в ЕС - месечна прогноза

се продават с отстъпка от единичната цена по следната схема:

От 2  до 5  продукта – отстъпка от 10%
От 6   до 10 продукта – отстъпка от 20%
От 11 до 25 продукта – отстъпка от 30%
От 26 до 44 продукта – отстъпка от 40%

 

ПродуктътОтраслов икономически анализ България 2001 – 2010“
и
Продуктите на категорията
Прогноза за икономическия растеж - общо икономиката и отрасли“

не се включват в клиентската кошница и могат да бъдат купени отделно също с отстъпка.

Карта на сайта