ЕС Икономически растеж 2019     

Прогноза през Септември

 

Прогнозата през Септември е за динамиката на БВП на годишна база в проценти.
Прогнозата показва годишният икономически растеж през четвъртото тримесечие на 2019 в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018.
Прогнозата за ЕС (общо и по страни) е без Обединеното кралство.
В прогнозата не е представена: Словакия. За тази страна липсва пълният комплект база данни.

 

Европейски съюз – 27    1,5 %

Евро зона                        1,3 %

 

Прогноза през Септември     Икономически растеж 2019
Без отрицателен икономически растеж

 

Прогноза през Септември     Икономически растеж 2019 Класация

1 Ирландия
2 Унгария
3 Румъния
4 Естония
5 Литва
6 Полша
7 Хърватия
8 Словения
9 България
10 Кипър
11 Чехия
12 Латвия
13 Испания
14 Дания
15 Холандия
16 Португалия
17 Люксембург
18 Малта
19 Австрия
20 Швеция
21 EС - 27
22 Финландия
23 Франция
24 EЗ - 19
25 Белгия
26 Гърция
27 Германия
28 Италия

 

Повече:
www.economy-time.com / Продукти Категории /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза 2019 /
ЕС Икономически растеж 2019 - прогноза през Септември

Карта на сайта