ЕС Икономически растеж 2020 - 2023

Прогноза през Април 2020

 

Прогнозата през е за динамиката на БВП на годишна база в проценти.
Прогнозата показва годишният икономически растеж през четвъртото тримесечие на текущата година в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година.
Прогнозата за ЕС (общо и по страни) е без Обединеното кралство.
В прогнозата не е представена: Словакия. За тази страна липсва пълният комплект база данни.

 

2020

 

ЕЗ – 19                 0,3 %

 

България             1,4 %

 

Повече:
www.economy-time.com /Продукти Категории /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза 2020 - 2023 /
ЕС Икономически растеж 2020 - 2023 - прогноза през Април 2020

Карта на сайта