ЕС Икономически растеж 2020 - 2023

Прогноза през Май 2020

 

Прогнозата през е за динамиката на БВП на годишна база в проценти.
Прогнозата показва годишният икономически растеж през четвъртото тримесечие на текущата година в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година.
Прогнозата за ЕС (общо и по страни) е без Обединеното кралство.
В прогнозата не е представена: Словакия. За тази страна липсва пълният комплект база данни.

 

 

                      2020      2021       2022       2023

 

България    - 5,6 %     1,1 %      2,3 %     4,9 %

 

 

Повече:
www.economy-time.com / Продукти Категории /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза 2020 - 2023 /
ЕС Икономически растеж 2020 - 2023 - прогноза през Май 2020

Карта на сайта