ЕС Икономически растеж 2020 - 2023

Прогноза през Юни 2020

 

Прогнозата през е за динамиката на БВП на годишна база в проценти.
Прогнозата показва годишният икономически растеж през четвъртото тримесечие на текущата година в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година.
Прогнозата за ЕС (общо и по страни) е без Обединеното кралство.
В прогнозата не е представена: Словакия. За тази страна липсва пълният комплект база данни.

 

                       2020      2021     2022     2023

 

България      - 6,1 %    2,0 %    2,2 %    2,8 %

 

ЕС (средно)       - 6,8 %    1,5 %    1,6 %    2,1 %

 

Повече:
www.economy-time.com /Продукти Категории /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза /
Икономически растеж в ЕС – месечна прогноза 2020 - 2023 /
ЕС Икономически растеж 2020 - 2023 - прогноза през Юни 2020

Карта на сайта